november, 2019

17nov9:30 am- 10:30 amWC Students Sunday Morning Grades 7-12

20nov5:45 pm- 7:00 pmCrave

20nov7:30 pm- 8:30 pmIntersection

24nov9:30 am- 10:30 amWC Students Sunday Morning Grades 7-12

27nov5:45 pm- 7:00 pmCrave

27nov7:30 pm- 8:30 pmIntersection

X